Energetski certifikat
Kontakt
www.energetskicertifikati.net


                                                           energetskocertificiranje

ENERGETSKI CERTIFIKAT

OPĆENITO O CERTIFIKATU, ČEMU SLUŽI I KAKO IZGLEDA:

Energetski certifikati je dokument koji prikazuje energetska svojstva zgrade. Certifikat ima sadržaj i izgled propisan Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, a izdaje ga ovlaštena fizička ili pravna osoba. Sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi. Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine. Energetski certifikat za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

PRAVILNICI O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU :

Energetsko certificiranje regulirano je Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12, 29/13, 78/13), Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (Narodne novine 81/12, 64/13), Pravilnikom o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (Narodne novine  81/12, 79/13). Više o energetskom certificiranju zgrada može se pronaći na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

CIJENA ENERGETSKOG CERTIFIKATA I PREGLEDA:

Cijena energetskog pregleda zgrada i izdavanje energetskog certifikata je donešeno Odlukom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o najvišim cijenama koštanja energetskog pregleda i izdavanja energetskog certifikata na temelju članka 31. stavka 3. Pravilnika o energetskom certificiranju zgrada („Narodne novine“, broj 36/10).

PITANJA I ODGOVORI:

1. Zašto je potrebno imati energetski certifikat?
- Energetsko certificiranje zgrada i energetske preglede zgrada i ostalih građevina koje troše energiju ne bi trebalo shvatiti kao još jednu zakonsku obvezu i dodatne troškove, već kao priliku za stručnu analizu i utvrđivanje potencijala energetske učinkovitosti na temelju čega se može pokrenuti konkretni projekti energetske obnove zgrada koji u pravilu rezultiraju višestrukom koristi za vlasnika odnosno korisnika zgrade.

2. Za koje nekretnine se mora imati energetski certifikat?

- Postoji nekoliko kategorija građevina za koje je potreban energetski certifikat, pa ih možemo sortirati na slijedeći način zbog lakšeg razumjevanja :
a) nove građevine : sve novoizgrađene građevine, ako imaju predviđen sustav grijanja (stambeni, poslovni itd. ...), nakon dovršetka gradnja a prije izdavanja uporabne dozvole, moraju ishoditi energetski certifikat
b) postojeće građevine koje se plasiraju u prodaju : svaka postojeća građevina, koja ima sustav grijanja, ako se namjerava prodati mora ishoditi energetski certifikat. Ova obaveza počinje već prilikom oglašavanja (u oglasu se mora navesti energetski razred nekretnine), te je sukladno zakonu protivan stav  "ishoditi ćemo energetski certifikat kada pronađemo kupca", jer je takvo djelovanje podložno kaznama za vlasnike i agente nekretnina.

3. Što je s novim zgradama koje su građene poslije 2010.?
- Energetski certifikat nove zgrade izdaje se nakon što je zgrada sagrađena, a prije puštanja u pogon i izdavanja uporabne dozvole. Energetski certifikat nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezane uz ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

4. Tko je dužan napraviti energetski certifikat zgrade pri njezinoj prodaji?
- Vlasnik zgrade, odnosno njezina posebnog dijela dužan je imati energetski certifikat pri njezinoj prodaji od 1. srpnja 2013. godine. Kupac zgrade odnosno njezina posebnog dijela prije sklapanja ugovora o kupoprodaji ima pravo uvida u energetski certifikat.


5. Koje postojeće građevine, a koje se ne prodaju, moraju imati energetski certifikat?
- Sve postojeće građevine veće od 500 m2 a koje su javne namjene ( npr. trgovački centri, restorani, hosteli, hotelii, škole, vritići, banke, pošte, zgrade javne uprave, muzeji .... itd. ) moraju imati ishođen energetski certifikat koji mora biti javno izložen na prikladnom mjestu u objektu, i ta obaveza postoji bez obzira dali se objekt prodaje ili ne. Od 1.1.2015 godine ova obaveza će obuhvatiti i sve takve nekretnine veće od 250 m2 (sada to vrijedi za nekretnine veće od 500 m2).

6. Da li objekti do 50 m2 ne moraju imati energetski certifikat, ako se nalaze u višestambenoj zgradi koja je ukupno veća do 50 m2. Da li je potreban energetski certifikat za prodaju tog malog stana?
- Da, enegertski certifikat je potreban i za stan manji od 50 m2, ako se nalazi u zgradi koja je ukupno veća od 50 m2.

7. Ako se prodaje kuća ili stan koji su građeni prije 1968 godine da li se treba ishoditi energetski certifikat ?
- Da, godina gradnje nema nikakvu vezu s obavezom energetskog certificiranja. Godina gradnje prije 1968 godine odnosi se na potrebu posjedovanja građevinske dozvole objekta, dok je energetsko certificiranje nešto sasvim drugo i nema nikakve veze sa građevinskim dozvolama ili legalnošću objekta.
                                                                                                                                                  Copyright 2014 POLINOM d.o.o. Split